ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :autonomní celní kvóta
Anglicky :autonomous tariff quota
Francouzsky :contingent tarifaire autonome
Německy :autonomes Zollkontingent

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :"economics I (sn: macro economics; nt: generic subject field)"
Podskupina :EC5 national economy

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :MF; MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata, Ing. Hladílková Eva

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti