ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bubny a cívky na kabely a hadice
Anglicky :reels for cables and piping
Francouzsky :bobines pour cables and tuyaux
Německy :Rollen und Trommeln für Kabel und Schläuche

Výklad :
Poznámka :KN 73269050
Oblast použití-skupina :iron & steel
Podskupina :SII products

Zdroj(celexová čísla) :31999R2204 Rezort :MPO
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Bláha Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti