ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :červeně pruhovaná zrna
Anglicky :grains striated with red
Francouzsky :grains striés de rouge
Německy :Körner mit roten Rillen

Výklad :Zrna rýže s podélným červeným pruhováním různé intenzity a odstínů, majícím svůj původ ve zbytcích oplodí.
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31995R3073,31998R0708 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti