ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :akt o přistoupení
Anglicky :Act of Accession
Francouzsky :acte de l'adhésion
Německy :Beitrittsakte

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31997R0023 Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr.Petra Seidlová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti