ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :datum vyjetí ze stání/čas zahájení pojíždění
Anglicky :off-block date/off-block time
Francouzsky :x
Německy :x

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000r2082 Rezort :MDS
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Suntych Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti