ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :česká koruna
Anglicky :Czech koruna
Francouzsky :couronne tcheque
Německy :Tschechische Krone

Výklad :
Poznámka :ověřil Mgr. Faltys
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :X Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti