ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cibule, hlízy, kořenové hlízy, stonkové hlízy, výběžkaté oddenky a oddenky
Anglicky :bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes
Francouzsky :bulbes, oignons, tubercules, racinés, tubereuses, griffes et rhizomes
Německy :Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31968R0234,KN kap.6,MV Rezort :MZe
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti