ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :činnost (související s využíváním jaderné energie nebo vydáváním záření nebo vedoucí k ozáření)
Anglicky :practice
Francouzsky :pratique f
Německy :Tätigkeit e

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31996L0029 Rezort :SÚJB
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Jana Moltašová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti