ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bezpečnostní zóna
Anglicky :safety zone
Francouzsky :zone de sécurité
Německy :Sicherheitszone, e

Výklad :zóna k zabezpečení ochrany okolních oblastí
Poznámka :03.50.20
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :369L0464,369L0466 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti