ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :člověkodny
Anglicky :person-days, man-days
Francouzsky :journées de travail par personne
Německy :Arbeitstagen/Person

Výklad :Použito mj. ve dvou předpisech o EZOZF Radovana Pekaře schválených MZe ČR.
Poznámka :Angl. verze používá dvě varianty
Oblast použití-skupina :Offices
Podskupina :AD1 general

Zdroj(celexová čísla) :31996R2278,31995R2992,31985R0027,31992R3602 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti