ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celní odbavení
Anglicky :customs clearance
Francouzsky :
Německy :Abfertigung durch Zollbehörden

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG1 general

Zdroj(celexová čísla) :394R1093 Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Ivana Domincová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti