ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :běžné náklady na náhradu
Anglicky :current replacement cost, current replacement value
Francouzsky :cout de remplacement
Německy :aktueller Wiederbeschaffungswert

Výklad :angl. verze používá dvě varianty
Poznámka :bankovnictví, další navrhovaný termín v oblasti účetních závěrek (31978L0660, 32001L0065) je "reprodukční náklady"
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31989L0647,32001L0065,31978L0660 Rezort :ČNB
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Němcová Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti