ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :člen domácnosti
Anglicky :member of the household
Francouzsky :membre du ménage
Německy :Haushaltsmitglied

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :labour & ergonomics
Podskupina :TV1 general

Zdroj(celexová čísla) :399R1924 Rezort :MPSV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Váňa Vlastimil

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti