ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bez slupky
Anglicky :without skin
Francouzsky :sans peau
Německy :ohne Haut

Výklad :
Poznámka :KN 07141091
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AGL products

Zdroj(celexová čísla) :31999R2204 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti