ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :adaptační období
Anglicky :adaptation period
Francouzsky :stage d´adaptation
Německy :Anpassungslehrgang

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :389L0048 Rezort :MŠMT
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Spejchalová Alena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti