ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :akruální závazky
Anglicky :accrued liabilities
Francouzsky :passif transitoire
Německy :transitorische Passiva

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :"economics I (sn: macro economics; nt: generic subject field)"
Podskupina :EC1 general

Zdroj(celexová čísla) :31996R2223 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti