ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :burzovní dohodce
Anglicky :stock jobber, outside broker, specialist stockjobber
Francouzsky :coulissier
Německy :Kursmakler

Výklad :Nom traditionnel donné au courtier dans le marché dit de coulisse. [Office de la langue française, 1994]
Poznámka :bankovnictví; anglické verze podle Eurodicautomu
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :373L0183 Rezort :ČNB
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Němcová Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti