ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :devizová rizika
Anglicky :foreign-exchange risks
Francouzsky :risques de change
Německy :Wechselkursrisiken

Výklad :
Poznámka :bankovnictví
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :389L0646 Rezort :ČNB
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Němcová Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti