ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bankovní pracovní den
Anglicky :banking business day
Francouzsky :jour bancaire ouvrable
Německy :Bankgeschäftstag

Výklad :
Poznámka :bankovnictví
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :397L0005 Rezort :ČNB
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Němcová Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti