ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Číselník ES (PRODCOM) [v kontextu ES]; Číselník (CZ-PRODCOM) [v národním kontextu]
Anglicky :Products of the EC (PRODCOM)
Francouzsky :Produits de la CE (PRODCOM)
Německy :Produkte der EG (PRODCOM) /"PRODCOM-Liste"/

Výklad :the product classification of the new EU system of production statistics(PRODCOM)for mining and goods(i.e.excluding services).The PRODCOM system was adopted by the Member States via a Council Regulation.However,the PRODCOM list itself is not part of the Regulation,but is drawn up each year by the PRODCOM committee.The headings of the PRODCOM list are derived from the HS or the CN,which thus enables comparisons to be made between production statistics and foreign trade statistics.PRODCOM headings are coded using an eight-digit numerical code,the first six digits of which are identical to those of the CPA code.The PRODCOM list is therefore linked to,and consistent with,the central product classification
Poznámka :Závazný termín (Eurodicautom; ing. Vokněrová, ČSÚ)
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31991R3924 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti