ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :automatizované zpracování osobních údajů
Anglicky :automatic processing of personal data
Francouzsky :traitement automatisé des données a caractere personnel
Německy :automatische Verarbeitung personenbezogener Daten

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31981X0679 Rezort :ÚVIS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :PhDr. Hloušek Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti