ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Bouřňák malý
Anglicky :Storm Petrel
Francouzsky :Pétrel tempęte
Německy :Sturmschwalbe

Výklad :Hydrobates pelagicus
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Environment Protection
Podskupina :EN4 environmental protection policy

Zdroj(celexová čísla) :31979L0409 Rezort :MŽP
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Jana Skládalová, Csc.

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti