ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :candát obecný
Anglicky :sauger, zander
Francouzsky :sandre canadien
Německy :Zander

Výklad :
Poznámka :Stizostedion lucioperca
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AGB fishing, fish breeding & aquaculture

Zdroj(celexová čísla) :Neurčeno Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti