ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Asijská rozvojová banka
Anglicky :Asian Development Bank
Francouzsky :Banque asiatique de développement
Německy :Asiatische Entwicklungsbank

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :European Union
Podskupina :CE1 general

Zdroj(celexová čísla) :32000L0012 Rezort :ČNB
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Němcová Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti