ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cizozemec, devizový cizozemec
Anglicky :non-resident
Francouzsky :non-résident, non-résident des Etats membres
Německy :Gebietsfremde, nicht ansässig, nicht ansässig in den Mitgliedstaaten

Výklad :
Poznámka :Termín "devizový cizozemec" je používán v bankovnictví v devizové oblasti (např. 36/2000 OPATŘENÍ České národní banky ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad); v obecném a správním smyslu se používá termín "nerezident" (osoba, která nemá obvyklé bydliště na daném území ).
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :11972B,31960L0921 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti