ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Amsterodamská smlouva
Anglicky :Treaty of Amsterdam / Amsterdam treaty
Francouzsky :traité d'Amsterdam
Německy :Vertrag von Amsterdam

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :European Union
Podskupina :CE1 general

Zdroj(celexová čísla) :197D,32001H0453 Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr.Petra Seidlová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti