ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Africký vědecký a technický poradenský výbor
Anglicky :African Scientific and Technical Advisory Committee
Francouzsky :comité consultatif scientifique et technique africain
Německy :Afrikanische wissenschaftliche und technische beratende Ausschuß

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :European Union
Podskupina :CE1 general

Zdroj(celexová čísla) :21998A0319(01) Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Mgr.Petra Seidlová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti