ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Anglicky :Czech Focal Point for Occupational Health and Safety
Francouzsky :Focal Point tchčque pour la sécurité et la santé au travail (m)
Německy :Tschechischer Focal Point für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (n)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti