ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cílová služba
Anglicky :target service
Francouzsky :service cible
Německy :überwachter Telekommunikationsdienst

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :496Y1104(01) Rezort :ČTÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Macková Milena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti