ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti
Anglicky :Copyright and related rights in the information society
Francouzsky :Le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information
Německy :Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in der Informationsgesellschaft

Výklad :
Poznámka :název Zelené knihy
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31996Y1212(01) Rezort :ČTÚ
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :JUDr. Macková Milena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti