ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :časově rozložené zásilky
Anglicky :staggered consignments
Francouzsky :envois échelonnés
Německy :Teilsendungen

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :"Commerce & Movement of Goods (sn: micro-economics 1; nt: further breakdown of subject field ECC)"
Podskupina :CO6 trading & trading practises

Zdroj(celexová čísla) :32000R1901,32000R1917 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti