ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :členský stát, ve kterém má vozidlo obvyklé stanoviště
Anglicky :Member State where the vehicle is normally based
Francouzsky :État membre ou le véhicule a son stationnement habituel
Německy :Mitgliedstaat, in dem das Fahrzeug seinen gewöhnlichen Standort hat

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :390L0232,390L0618 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Škvařilová Drahomíra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti