ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :členské státy s méně rozvinutými sítěmi
Anglicky :Member States with less developped networks
Francouzsky :Etats membres disposant de réseaux moins développés
Německy :Mitgliedstaaten mit weniger entwickelten Netzen

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :signalling
Podskupina :OO6 telephone network

Zdroj(celexová čísla) :31996L0002 Rezort :ČTÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Macková Milena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti