ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čtvrtá úroveň, čtyřmístný číselný kód (třídy)
Anglicky :fourth level, four-digit numerical code (classes)
Francouzsky :quatrieme niveau, code numérique a quatre chiffres (classes)
Německy :vierte Ebene, vierstellige numerische Code (Klassen)

Výklad :klasifikace CPA
Poznámka :
Oblast použití-skupina :statistics
Podskupina :ST4 theory & method

Zdroj(celexová čísla) :31993R3696 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti