ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celní sazba
Anglicky :rate of duty, customs duty, rates of customs duty
Francouzsky :taux des droits, taux de droit de douane
Německy :Zollsatz

Výklad :
Poznámka :KN Angl. a franc. verze používá více variant.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31987R2658,31999R2204,31998R2640,32000R0251,32003R0632 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti