ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :demontáž
Anglicky :dismantling
Francouzsky :démantelement
Německy :Rückbau

Výklad :
Poznámka :Jedná se o kontext demontáže zařízení (aktiv)
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32001H0453 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti