ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :časové pásmo
Anglicky :maturity band
Francouzsky :fourchette d'échéance
Německy :Laufzeitband

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :396L0006 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Škvařilová Drahomíra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti