ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :citrónový sorbet zdobený lístkem čerstvé máty
Anglicky :lemon sorbet decorated with a leaf of fresh mint
Francouzsky :sorbet au citron décoré d'une feuille de menthe fraîche
Německy :

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :názvy celých pokrmů (menu)
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti