ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čokoládový krém ve tvaru pyramidy podávaný na křehké oplatce
Anglicky :chocolate pyramid served on a crisp wafer
Francouzsky :pyramide au chocolat servie sur une gauffrette fine
Německy :

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :názvy celých pokrmů (menu)
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti