ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :časová působnost
Anglicky :application over time
Francouzsky :application dans le temps
Německy :Anwendbarkeit in zeitlicher Hinsicht

Výklad :
Poznámka :název článku na konci předpisu
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31996L0009 Rezort :ÚVL
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Seidlová Petra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti