ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bezvodý mléčný tuk
Anglicky :anhydrous milkfat (AMF)
Francouzsky :matiere grasse laitiere andydre (MGLA)
Německy :wasserfreies Milchfett

Výklad :
Poznámka :angl. a franc. verze doplňují termín i zkratkou v závorce
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG1 general

Zdroj(celexová čísla) :31987R1898 Rezort :MZe
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti