ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :agregovaná míra podpor
Anglicky :Aggregate Measurement of Support (AMS)
Francouzsky :mesure globale du soutien
Německy :aggregiertes Stützungsmaß,

Výklad :A calculation of the costs to taxpayers and consumers of both domestic farm support and export subsidies.
Poznámka :Sdělení MZV ČR - 51/1995 Sb.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31994D0800 Rezort :MZV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Bošková Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti