ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :členové sdružení dopravců a subdodavatelé přepravních služeb
Anglicky :associates or members of the association of undertakings (pool) and subcontractors
Francouzsky :transporteurs associés ou membres de l association d entreprise (pool) et des transporteurs sous-traitants
Německy :an der Unternehmensvereinigung beteiligte und als Unterauftragnehmer tätige Verkehrsunternehmer

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :398R2121 Rezort :MDS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Suntych Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti