ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dálkový průzkum země
Anglicky :Earth observation technique; remote sensing
Francouzsky :observation terrestre; télédetection
Německy :Fernerkundung

Výklad :Definition of the Earth Observation Sector Earth observation refers to the use of orbiting remote sensing satellite tech- nology to monitor and map the state of the global environment. Satellites are used for studying the oceans, atmosphere, land surface, and biosphere. Considerable emphasis is given currently to monitoring human effects on the global environment and on establishing causal or synergistic links be- tween long term environmental changes. Earth observation is used to gath- er information about natural resources, such as mineral deposits, and to provide timely information on weather patterns, crop state, land use etc.
Poznámka :"Dálkový průzkum země" je mj. název předmětu vyučovaného na ČVUT. Anglická a francouzská verze používá, na rozdíl od německé, dva termíny ve stejném kontextu
Oblast použití-skupina :Documentation & Information
Podskupina :DIE information systems

Zdroj(celexová čísla) :31993R0959,31998D0514 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti