ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cukrovka
Anglicky :sugar beet
Francouzsky :sucre soit de betteraves
Německy :Zuckerrübe

Výklad :Beta vulgaris subsp. altissima var. saccharifera
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31980D0183,31992R1600,31993R2940,32001R1837 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti