ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celková hmotnost nebezpečných věcí vztažená na dopravní jednotku
Anglicky :gross mass od dangerous goods by transport unit
Francouzsky :masse brute de marchandises dangereuses par unité de transport
Německy :Bruttomasse Gefahrgut je Beförderungseinheit

Výklad :
Poznámka :viz Aspi a ADR (31995L0050), nahrazeno výrazem "celkové množství nebezpečných věcí vztažené na jednotku" (32001L0026)
Oblast použití-skupina :transport
Podskupina :TRH storage and transport of dangerous substances (sn: handling and use)

Zdroj(celexová čísla) :31995L0050 Rezort :MDS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Suntych Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti