ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čistý zisk nebo ztráta za období
Anglicky :Net profit or loss for the period
Francouzsky :résultat net de l'exercise
Německy :Periodenergebniss

Výklad :Comprises the following components: (a) profit or loss from ordinary activities; and (b) extraordinary items.
Poznámka :IAS08
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31996R2223,52001PC0080 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Kulhánková

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti