ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čepcol hřebenatý
Anglicky :hooded seal
Francouzsky :phoque ŕ capuchon
Německy :Klappmütze

Výklad :Cystophora cristata
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AGB fishing, fish breeding & aquaculture

Zdroj(celexová čísla) :32001R1636 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti