ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čirok cukrový
Anglicky :sweet sorghum
Francouzsky :sorgho doux
Německy :Weichsorgho

Výklad :podle zem. sl. naučného
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG5 crops (sn: cultivation and products)

Zdroj(celexová čísla) :31977R2237 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti