ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :areál rozšíření
Anglicky :range extend, area of distribution
Francouzsky :aire de répartition
Německy :Hoheitsgebiet

Výklad :
Poznámka :ochrana volně žijících živočichů
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :279A0919 Rezort :MŽP
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Skládalová Jana, Csc.

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti